Informacje / zapisy: 792 799 991 | biuro@magicbus.pl

Gimnazjaliści

Kursy dla gimnazjalistów

Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  • czas trwania zajęć: 45 minut,
  • małe grupy: maksymalnie 6 osób (możliwość zajęć indywidualnych – osobna wycena),
  • osobne grupy dla 1, 2 i 3-cio klasistów,
  • częstotliwość: 2 lekcje (poziom podstawowy) lub 3 lekcje (poziom rozszerzony)
  • czas trwania kursu: od połowy września do kwietnia.

Zapisanie się na kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego w Magic Bus to gwarancja przełamania bariery językowej i efektywnego przygotowania do egzaminu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Podczas zajęć uczniowie będą rozwijać umiejętność czytania oraz słuchania ze zrozumieniem oraz rozwijać umiejętność reagowania w określonych kontekstach sytuacyjnych. Program kursu jest oparty na wymaganiach i standardach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Gwarantuje to, że uczniowie zapoznają się ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych, poznają techniki zdawania i system oceniania. Ponadto będą rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne, a na zakończenie kursu podejdą do próbnego egzaminu w szkole Magic Bus. Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki i repetytoria renomowanych wydawnictw (np. Oxford University Press czy Pearson), ale także wzbogacone wieloma materiałami egzaminacyjnymi (np. próbne arkusze maturalne czy testowe zestawy egzaminu ustnego). Ponieważ naszą szkołę charakteryzuje indywidualne podejście do ucznia, każdy z uczestników kursu będzie miał możliwość szczegółowego omówienia swojego egzaminu z nauczycielem, a w razie potrzeby również możliwość z korzystania z darmowych indywidualnych konsultacji.

Podczas trwania kursu uczniowie znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący zajęcia na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce. Ponadto, rodzice/opiekunowie otrzymują dwa razy do roku pisemny raport informujący o postępach dziecka, jego mocnych i słabych stronach. Raport zawiera również szczegółowe informacje o opanowanym materiale.