Informacje / zapisy: 792 799 991 | biuro@magicbus.pl

Wiek 3 – 6 lat

Kursy dla dzieci

 • czas trwania zajęć: 45 minut
 • częstotliwość: 2 lekcje w tygodniu
 • osobne grupy dla 3-, 4-, 5- i 6-latków

Szkoła Magic Bus stworzyła dla swoich najmłodszych uczniów wyjątkowy program nauki angielskiego, który opiera się na stymulacji wszystkich zmysłów oraz reagowanie całym ciałem. Uważamy, że nauka angielskiego powinna być dla dzieci magiczną przygodą dlatego też w trakcie zajęć wykorzystujemy ciekawe piosenki i rymowanki, historyjki oraz gry i zabawy językowe dzięki którym dzieci przyswajają angielski w naturalny sposób. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do dziecka i stworzenie przyjaznej atmosfery prowadzonych zajęć, tak by nauka w Magic Bus była efektywna i przyjemna. W trakcie kursu nasi uczniowie rozwijają również podstawowe umiejętności wczesnego dzieciństwa, np. pewność siebie, wyobraźnię, logiczne myślenie, kreatywność i koordynację ruchową.

W trakcie kursu dziecko pozna:

 • podstawową strukturę zdania angielskiego,
 • wiele rymowanek i wierszyków,
 • ok. 17 piosenek,
 • gry i zabawy po angielsku,
 • wiele słówek i zwrotów przydatnych w codziennej konwersacji.

Metody nauczania:

 • Metoda multisensoryczna (wielozmysłowa) – stymuluje niemal wszystkie zmysły dziecka, dzięki czemu wspomaga proces uczenia się. Wykorzystanie tej metody sprawia, że zajęcia są żywiołowe, a uczniowie mają możliwość aktywnego reagowania na polecenia nauczyciela i czynnego udziału w lekcji. Metoda multisensoryczna jest nastawiona na gry i zabawy związane ze zmysłami oraz na aktywną naukę. Gry i zabawy z językiem nie tylko zaspokajają potrzebę ruchu małego dziecka, ale także rozwijają jego wyobraźnię i zachęcają do poznawania świata. Ponadto, stymulując zmysły wykorzystujemy muzykę i dźwięki (w formie piosenek i rymowanek), kolorowe karty obrazkowe, ruch, a także dajemy dzieciom możliwość reagowania na polecenia całym ciałem.

 • Metoda TPR (Total Physical Response), a więc reagowania całym ciałem, która rozwija umiejętność słuchania i rozumienia. Ponadto ze względu na fakt iż opiera się na reakcji ruchowej dziecka, odpowiada na jego stałą potrzebę ruchu. Wykorzystanie metody TPR sprawia, że zajęcia stają się atrakcyjniejsze – pobudzamy nie tylko pamięć motoryczną, ale także unikamy znużenia dzieci i utraty koncentracji. Istotnym założeniem tej metody jest również wyeliminowanie stresu oraz zbliżenie nauczania do naturalnego przyswajania języka, co jest niezwykle ważne w szczególności w edukacji najmłodszych dzieci.

 • Metoda komunikacyjna – głównym założeniem tej metody jest komunikowanie się w języku angielskim od samego początku nauki. Metoda ta koncentruje się na stwarzaniu w klasie sytuacji komunikacyjnych, które mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego.

Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką dydaktyczną. Lektorzy prowadzący zajęcia na bieżąco kontaktują się z rodzicami, aby umożliwić im stałą kontrolę postępów dziecka w nauce. Rodzice/opiekunowie otrzymują dwa razy do roku pisemny raport informujący o postępach dziecka, jego mocnych i słabych stronach. Raport zawiera szczegółowe informacje o opanowanym materiale oraz wskazówki, jak można wspomagać rozwój językowy dziecka w domu.