Informacje / zapisy: 792 799 991 | biuro@magicbus.pl

Licealiści

kurs dla licealistów

Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  • czas trwania zajęć: 45 minut,
  • małe grupy: maksymalnie 6 osób (możliwość zajęć indywidualnych – osobna wycena),
  • osobne grupy dla 1, 2 i 3-cio klasistów,
  • częstotliwość: 2 lekcje (poziom podstawowy) lub 4 lekcje (poziom rozszerzony)
  • czas trwania kursu: od połowy września do kwietnia.

Kurs maturalny organizowany w szkole Magic Bus jest skierowany do uczniów przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Kurs ma na celu kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego, zarówno w formie pisemnej i ustnej. Program kursu jest oparty na wymaganiach i standardach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Gwarantuje to, że uczniowie zapoznają się ze wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych, poznają techniki zdawania i system oceniania. Zajęcia są prowadzone w oparciu o podręczniki i repetytoria renomowanych wydawnictw (np. Oxford University Press czy Pearson), ale także wzbogacone wieloma materiałami egzaminacyjnymi (np. próbne arkusze maturalne czy testowe zestawy egzaminu ustnego). Ponieważ szkołę Magic Bus charakteryzuje indywidualne podejście do ucznia, nasi lektorzy przygotowują również materiały pozwalające nadrobić zaległości zaobserwowane u uczestników kursu. Pod koniec kursu uczniowie przystępują do próbnego egzaminu maturalnego w szkole Magic Bus.